Managed Platform for Kubernetes – plně automatizovaná infrastruktura pro Docker aplikace

Publikováno: 09.04.2018

S rozvojem aplikací založených na microservices architektuře s použitím kontejnerizovaného řešení (Docker, LXC..) roste i poptávka po službě, která by provozovatelům takových aplikací zajistila plně spravovanou, tedy managed, platformu. 

VSHosting tak jako první firma v ČR a SR přináší privátní cloud s plně spravovaným řešením pro Docker založený na open-source orchestračním řešení Kubernetes. Nová služba se jmenuje Managed Platform for Kubernetes. Jedná se o „spin-off“ tradičních managed služeb pro rozsáhlou architekturu za použití technologie Docker. Jde tedy o řešení pro aplikace, které jsou již pro Docker vytvořeny a které potřebují maximální flexibilitu a škálovatelnost.

Managed Platform for Kubernetes zajistí uživatelům:

  • infrastrukturu jako službu – buď ve VSHosting cloudu nebo na fyzických serverech
  • plně spravovanou Kubernetes orchestraci a všechny související služby této infrastruktury jako je load balancing, object storage případně shared-filesystem storage a také tradiční full managed služby pro související persistentní služby (SQL a NoSQL databáze, RabbitMQ apod.), kde provoz těchto služeb není v Dockeru obecně doporučován a pro vývojáře tvoří blackbox, který „musí prostě fungovat“
  • monitoring a zálohování

Managed Platform for Kubernetes je služba, která vyžaduje individuální přístup a odladění platformy na míru klientské aplikaci včetně build & deploy procesu. VSHosting nabízí také doplňkovou službu auditu klientských šablon a souvisejícího serverového nastavení. Jedinou odpovědností klienta (resp. jeho vývojářů či DevOps) tak zůstává odpovědnost za provoz jednotlivých kontejnerů a obsažené klientské aplikace jako celku vzhledem k filosofii Docker aplikací.

Víc informací o službě Managed Platform for Kubernetes najdete zde: https://www.vshosting.cz/kubernetes/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *